Tvättstugor

Inom föreningen finns två tvättstugor, ett mangelrum och två torkrum (Brunnsgatan 8). I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner och en torktumlare. Tvättstuga 1 har dessutom en grovtvättmaskin.

Tvättstuga 1 har tre tvättpass per dag, mellan klockan 07.00-22.00 har och disponerar torkrum 1.

Tvättstuga 2 har fyra tvättpass per dag, mellan klockan 06.00- 22.00  och disponerar torkrum 2.

Torkrummen disponeras en halv timma efter tvättpassets slut (se sep. schema).

Bokning av tvättstuga 1 och 2.  Då används speciell cylinder på bokningstavlan, när tvättpasset påbörjas kan cylindern avvändas för att låsa bokad tvättstuga.Tänk på att flytta cylindern efter avslutad bokning till ”parkeringen” eller till nytt tvättpass på bokningstavlan.

Mangelrummet kan inte bokas, utan används av föreningens boende då det är ledigt.

Städning

Tvättstugorna omfattas INTE av föreningens avtal med Lennanders om städning och därför måste var och en städa lokalerna själv efter avslutat tvättpass. Sopa/torka golvet, rengöra tvättmedelsfacken, ta bort tvättludd ur torktumlaren osv. Kort sagt, lämna tvättstugan i samma skick som du själv önskar finna den.

Några ytterligare regler:

  • När du tvättar kläder med byglar eller liknande avvänd tvättpåse annars fastnar bygeln lätt i trumman och föreningen får betala för en reparation.
  • Grovtvätt t.ex. mattor, får endast tvättas i grovtvättmaskin som finns i tvättstuga 1.
  • Bokad tvättid som inte påbörjats inom 30 minuter får övertas av annan boende.
  • Rökning är förbjuden i tvättstugorna, mangelrum och torkrum.
  • Sopkärlen är endast avsedda för tvättludd och golvsop. Tomma tvättmedelspaket och sköljmedelsflaskor lämnas i sophuset på gården.

Föreningen ansvarar inte för förstörd tvätt.

Fel på maskinerna anmäls till Palmblads, tel 219200 eller 070-671 97 73.

Sätt gärna upp en lapp på maskinen att du felanmält som upplysning till nästa granne som kommer för att tvätta.

 

Bokningstider

  Tvättstuga 1 – blå Torkrum 1
Pass 1 07.00-12.00 07.30-12.30
Pass 2 12.00-17.00 12.30-17.30
Pass 3 17.00-22.00 17.30-07.30
     
     
  Tvättstuga 2 – grön Torkrum 2
Pass 1 06.00-10.00 06.30-10.30
Pass 2 10.00-14.00 10.30-14.30
Pass 3 14.00-18.00 14.30-18.30
 Pass 4 18.00-22.00 18.30-06.30

Då ingen är i tvättstugorna tänk då på att låsa dörren till källargången.
Om du vill låsa den tvättstuga som du använder så gör du detta med bokningscylinder