Trivselregler

För bästa trevnad och trivsel i vår förening vill vi lämna exempel på hur du bör agera på ett hänsynstagande sätt vid några olika aktiviteter.

Reparationer

Utför reparationer och ombyggnader, som till någon del kan medföra oljud  eller andra störningar för omgivningen, endast mellan kl 08:00 – 21:00 på vardagar (måndag-fredag) och mellan 10:00 – 16:00 övriga dagar.

Informera grannarna i god tid (några dagar i förväg !) genom personliga kontakter eller genom anslag i trapphuset vid särskilt störande aktiviteter såsom rivningsarbeten eller ihållande borrningar.

Behöver du stänga av vattnet skall du meddela vår fastighetsförvaltare.Det räcker inte med att du sätter upp ett anslag i trapphuset.

Städa upp efter dig om du till någon del har behövt använda trapphus, källare eller gård.

 

”Bryggan” – innergården Brunnsgatan 16-22

Utnyttja gärna ”Bryggan” för grillning, fika mm.

Ingångar: Trappa/grind vid storgaraget samt grind vid Brunnsgatan 22. Använd ordinarie lägenhetsnyckel.

Grindarna skall hållas låsta.

Efter grillning: töm askan i befintlig plåttunna samt rengör grill inkl galler.

Städa alltid upp efter dig.

 

Fågelmatning

Mata gärna fåglar på fastighetens innergårdar – INTE på din balkong eller via fönster.

 

Blomlådor m fl föremål på balkong

Där risk föreligger för skada på annan person eller annans egendom bör inte blom-

lådor eller andra föremål  placeras på utsidan av balkong eller vägg. Inträffad skada

kan innebära skadeståndsskyldighet för lägenhetsinnehavaren.

 

Fester

Förbered och ”varna!” dina grannar genom anslag i trapphuset

om du har någon ”nattlig” fest.

 

Annonsering

Vill du köpa, byta eller sälja något som du tror du kan göra inom föreningen

får du sätta upp ett kortfattat, mindre anslag på anslagstavlan mittemot tork-

rum nr 2 i källaren.