Sopsortering

Att på ett bra sätt hantera våra sopor av alla slag är en av vår förenings viktigaste kostnads- och trivselfrågor. Oavsett om du är bostadsrättshavare eller hyresgäst bör det vara en självklarhet att du hanterar dina sopor/avfall på ett kostnadsmedvetet och miljömässigt bra sätt.

Grovsopor

Föremål av skrymmande/större format är vanligtvis grovsopor. Några exempel är möbler, madrasser, speglar, kartonger med diverse innehåll m.m. Sådana föremål ska du själv lämna till en återvinningscentral. Dit ska du också lämna elapparater, IT-utrustning, kemiska produkter, klockor, kameror m.m. samt föremål som finns exemplifierade i sopsorteringsguiden. Guiden finns uppsatt i miljöhuset.

Det är oacceptabelt att placera föremål som ska lämnas till återvinningscentral i soprum eller andra gemensamma utrymmen, såsom cykelförråd och källargångar.

Genom att ta ditt ansvar för bortforsling av dina grovsopor begränsar du föreningens kostnader, vilka du och alla övriga i fastigheten får vara med att betala.