Partytält

Föreningens partytält

Föreningen har ett partytält med måttet 4 x 9 m som alla har möjlighet att få
låna men med det förbehållet att det endast får uppföras på Bryggan.

Utlåningsansvarig är Garry Johansson tfn 0155 – 21 74 63, mobil 072-741 74 63