Parkering och garageplatser

Som boende i föreningen finns möjlighet att hyra fast parkeringsplats eller garageplats.

Det finns 18 st parkeringsplatser utomhus, 18 st garageplatser i gemensamt garage samt 16 st separata garageplatser, avskärmade två och två.

Att hyra parkeringsplats kostar 200 kr / månad.Garageplats i gemensamt garage kostar 400 kr / månad och att hyra separat garageplats kostar 450 kr / månad.

Eftersom det är väntetid på lediga platser tar styrelsen hand om varje intresseanmälan och man placeras i en intern kö. Det finns olika köer till respektive parkeringsalternativ och man kan stå i fler köer samtidigt. Däremot kan man inte hyra fler än en bilplats samtidigt.

Föreningen har sedan i slutet av 2019 låtit installera några bilplatser med laddningsstationer för el-bilar. Det är därför viktigt att meddela om ”elbilsplats” är ett önskemål när man ställer sig i kö för en bilplats.

Om man  är intresserad av något av dessa alternativ kan man anmäla detta genom att skicka ett mail till styrelsen@brf-skutskepparen52.se eller kontakta Göran Källman på telefon 0730201102