Parkeringsplatser

 

Som medlem i föreningen finns möjlighet att hyra parkeringsplats utomhus, i Storgarage eller enskilt garage.

Det finns totalt 52 parkeringsplatser varav 24 har laddstationer för elbilar

-18 parkeringsplatser utomhus, varav 10 är försedda med elbilsladdare

-18 parkeringsplatser i Storgarage, varav 14 är försedda med elbilsladdare

-16 enskilda garageplatser som ännu inte är förberedda för elbilsladdning.

Parkeringsplats utomhus kostar 200 kr/månad och med elbilsladdare tillkommer 100 kr/månad plus kostnad för individuell elförbrukning.

Parkeringsplats i Storgarage kostar 400 kr/månad och om man har elbil tillkommer även här 100 kr/månad plus kostnad för individuell elförbrukning.

Enskild garageplats kostar 450 kr/månad.

Eftersom det är väntetid till lediga parkeringsplatser tar styrelsen hand om varje intresseanmälan och man placeras i en intern kö. Det finns kö till respektive parkeringsalternativ och man kan stå i fler köer samtidigt. Däremot kan man inte hyra fler än en plats samtidigt.

När en medlem, som hyr en av föreningens p-platser har eller skaffar en laddbar bil och vill använda ett av föreningens ladduttag gäller följande:

Om P-platsen har laddmöjlighet: anmäl till Göran Källman önskemålet att få tillgång till laddmöjligheten. Göran informerar då om det lösenord som krävs för att bilägaren ska kunna beställa ett laddkort eller en RFID-bricka från EWAYS. Göran registrerar också i Riksbyggens system att avgiften för P-platsen ska höjas med 100 kr per månad. 

Om en medlem, som hyr en P-plats vilken saknar ladduttag, skaffar en laddbar bil så krävs byte till en annan P-plats med ladduttag. Göran Källman ordnar  bytet när  han får kännedom om ladd-önskemålet. Göran lämnar ut uppgiften om lösenordet och registrerar i Riksbyggens system enl. ovan. 

Vid anmälan av intresse för parkeringsplats, skicka ett mail till 

styrelsen@brf-skutskepparen52.se eller kontakta

Göran Källman, telefon 0730201102.