Styrelsen

Styrelse, valberedning och revisorer gällande verksamhetsåret 2023 för Brf Skutskepparen 52. e-post: styrelsen@brf-skutskepparen52.se

Namn Uppdrag Tel Mobil
Anders Cronvall Ordförande   ´- 070-691 0307
Göran Källman Vice ordförande    – 0730-201102
Allan Abdi Sekreterare     – 070-445 9985
Bo Fredelius Ledamot     – 070-981 6946
Ove Hedström Ledamot     – 070-878 5380
Susanne Hasselöf Suppleant     – 070-591 94 69
Bo Bengtsson Suppleant     – 070-575 65 00
Revisorer och valberedning:      
Maria Blixt AB Extern Revisor    
       
       
Anna Fritzberg Valberedning   070-680 1220
Magnus Sombeck Valberedning   070-362 5248
Roine Ek Brandskyddsansvarig     –  070-584 4865
Brf Skutskepparen 52:s faktura-adress:
Brf Skutskepparen 52
Fack 97835524
R 879
106 37 Stockholm      
 Föreningens adress: Kungsgatan 25, 611 32 Nyköping