Styrelsen

Styrelse, revisorer och valberedning gällande verksamhetsåret 2018 för Brf Skutskepparen 52. e-post: styrelsen@brf-skutskepparen52.se

Namn Uppdrag Tel Mobil
Anders Cronvall Ordförande 283579 070-691 0307
Garry Johansson Vice ordförande 217463 072-741 7463
Ewa Münster Sekreterare     – 070-376 5140
Göran Källman Ledamot     – 0730-201102
Ove Hedström Ledamot   070-878 5380
Susanne Hasselöf Suppleant     – 070-591 94 69
Bo Bengtsson Suppleant     – 070-575 65 00
Revisorer och valberedning:      
Lennart Nilsson Revisor 282363 070-661 3746
Grant Thornton Revisor   xxx
Anders Otterström Revisorssuppleant   070-291 8310
Anna Fritzberg Valberedning   070-680 1220
Magnus Sombeck Valberedning   070-362 5248
Roine Ek Brandskyddsansvarig     –  070-584 4865
Brf Skutskepparen 52:s faktura-adress:
Brf Skutskepparen 52
Fack 97835524
R 879
106 37 Stockholm      
 Föreningens adress: Kungsgatan 25, 611 32 Nyköping