Om fastigheten

Tomt och läge
Fastigheten är belägen centralt i Nyköping och omfattar en tomt om cirka 5 395 kvm,
bebyggd med bostadsbyggnader samt med parkeringsplatser och en öppen gård
med planteringar och gräsmattor.

Byggnadsbeskrivning
Fastigheten omfattar två gatuhus från 1961 (Kungsgatan 23–25 samt Brunnsgatan (8–14)
samt ett vidbyggt gatuhus från 1983 (Brunnsgatan 16–22).
I anslutning till den nyare byggnaden finns ett underjordiskt parkeringsgarage.
Dessutom finns en separat soprumsbyggnad.

Servitut och nyttjanderätter
Fastigheten belastas av ett inskrivet servitut avseende värmeledningar samt två
inskrivna ledningsrätter avseende fjärrvärme.