Årsredovisningar och Årsstämmoprotokoll

År 2008

År 2009

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

Årsstämmoprotokoll

Styrelsen har valt att inte längre offentligt publicera årsstämmoprotokollen på hemsidan. Däremot har  föreningens medlemmar självklart  full rätt att ta del av dessa protokoll i form av papperskopior. Kontakta i såna fall styrelsen: styrelsen@brf-skutskepparen52.se